Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler : Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler

Einige kritische Gedanken zu den Grundlinien der Übersetzer-und Dolmetschenausbildung in der Türkei : Ziele und Erwartungen

Türkiye’de son yıllarda birçok üniversitede çeşitli dillere yönelik “mütercim-tercümanlık”, daha yeni bir tanımla “çeviribilim” bölümlerinin açılmasıyla birlikte çeviri eğitimi, bilimsel açıdan araştırmaya değer bir konu
Türkiye’de son yıllarda birçok üniversitede çeşitli dillere yönelik “mütercim-tercümanlık”, daha yeni bir tanımla “çeviribilim” bölümlerinin açılmasıyla birlikte çeviri eğitimi, bilimsel açıdan araştırmaya değer bir konu haline gelmiştir. Sayıları yıldan yıla artarak bugün 20’ye ulaşan çeviri bölümlerinin hedef ve temel ilkeleri, son on yıllarla ifade edilen evreli bir gelişim sürecinde kurumsallaşmaya yaklaşan “çeviribilim” alanı açısından araştırılmaya değer olgusal durum olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir yandan Türkiye’deki üniversitelerin çeviri programlarını temel alarak sürdürülen eğitim-öğretim etkinliklerini, ortaya koydukları hedefler açısından ele alıp irdelemek; diğer yandan ise çeviri eğitimi uygulamaları ile çeviri eğitimine dönük olarak ortaya atılan yaklaşımlar arasındaki benzerlikleri - farklılıkları tartışmak, çeviri bölümlerinin eğitim-öğretim izlenceleri üzerinden çeviri eğitiminde görülen olası eksikliklere ve yetersizliklere ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir.
show moreshow less
With the consecutive openings of translation departments in various languages, or with it newer definition called “translation studies” departments, education appears to be a subject worth researching. The targets and ba
With the consecutive openings of translation departments in various languages, or with it newer definition called “translation studies” departments, education appears to be a subject worth researching. The targets and basic principles of the year by year increasing number of translation departments, which have reached by now the number of 20, are standing in front of us as a factual subject worth being researched due to the field of “translation studies”, which approached to be nearly administrative with its step by step developing process through the last ten years. The aim of this study is on the one hand to take the translation programs of universities in Turkey as a basis in order to investigate their curriculum activities according to their intended targets. On the other hand, this study aims to discuss the similarities and differences between the applied education in translation and the intended administrative approaches due to education in translation, as well as bringing suggestions to solve the probable shortcomings and insufficiencies to be seen in the education in translation, according to the curriculum schedules.
show moreshow less

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Mehmet Gündoğdu, Rahman Akalın
URN:urn:nbn:de:hebis:30:3-246612
ISSN:1305-5429
Parent Title (Misc.):Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Publisher:Mersin Üniversitesi
Place of publication:Mersin
Document Type:Article
Language:iTurkish
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2012/04/11
SWD-Keyword:Dolmetschen; Türkei; Übersetzerschule; Übersetzung; Übersetzungswissenschaft
Volume:2010
Issue:1
Pagenumber:15
First Page:79
Last Page:93
Institutes:Extern
Dewey Decimal Classification:407 Ausbildung, Forschung, verwandte Themen
Sammlungen:Linguistik
Linguistic-Classification:Linguistik-Klassifikation: Übersetzungswissenschaft / Translation science
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $